ADRES:
Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Marii  Konopnickiej w Chróścicach
ul. Powstańców Śląskich 1
46-080 Chróścice

TELEFON/FAX:

077 469 53 34

E-MAIL: