spotkania

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

21 września – wywiadówka

26 października – konsultacje

23 listopada – konsultacje

7 grudnia – wywiadówka

11 stycznia – wywiadówka

15 marca – konsultacje

12 kwietnia – wywiadówka

                                                                           10 maja – wywiadówka