Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.

Zachęcamy do zapoznania się ze statutem naszej szkoły.

 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróscicach