PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Świetlica jest otwarta codziennie w godzinach:

 • rannych od 6.30 – 7.50
 • popołudniowych od 12.30 – 16.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie wypełnili deklarację (druk dla chętnych jest dostępny u opiekunów świetlicy).

Dzieci mają obowiązek zgłosić się na świetlicę przed lekcjami lub po swoich skończonych zajęciach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Chróścicach w roku szkolnym 2017/2018 są nst. grupy świetlicowe:

 1. GRUPA RANNA – dla dzieci, które uczęszczają rano na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 2. GRUPA I – uczniowie kl. 3A, część uczniów z kl. 3B, kl. 4A, kl. 4B, kl. 5A, kl. 5B, kl. 2 A (dojazd do szkoły w Dobrzeniu Wielkim),
 3. GRUPA II – uczniowie kl.1A, część uczniów z kl. 3B.
 4. GRUPA III – uczniowie z kl.1 – 6.

Opiekunami GRUPY RANNEJ są wszyscy nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej  w Chróścicach.

Opiekunami GRUP POPOŁUDNIOWYCH są:

GRUPA I – mgr Kornelia Sabasz,

GRUPA II – mgr Elżbieta Czechowska, mgr Dorota Lewandowska-Jaroń, mgr Małgorzata Frącz,  mgr Daria Giewanowicz.

GRUPA III – mgr Kornelia Sabasz, mgr Elżbieta Czechowska, mgr Dorota Lewandowska-Jaroń.

NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJE:

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

TU ZDOBYWAMY UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWEGO ORGANIZOWANIA WOLNEGO CZASU SOBIE I INNYM

 1. ŚWIETLICA TO NASZ DRUGI DOM – OD NAS ZALEŻY NASZE SAMOPOCZUCIE.
 2. SAMI USTALAMY ZASADY DOBREGO WSPÓŁŻYCIA, ZAWSZE STOSUJEMY SIĘ DO NICH.
 3. PODCZAS ODRABIANIA ZADAŃ DOMOWYCH NIE PRZESZKADZAMY SOBIE WZAJEMNIE, MÓWIMY PÓŁGŁOSEM,
  NIE KRZYCZYMY, NIE BIEGAMY.
 4. WSZYSCY DBAMY O PORZĄDEK I ESTETYCZNY WYGLĄD ŚWIETLICY, PO SKOŃCZONEJ PRACY ZOSTAWIAMY STANOWISKO TAKIE, JAKIE ZASTALIŚMY.
 5. SZANUJEMY GRY I ZABAWKI I WSZYSTKIE PRZEDMIOTY JAKIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA ŚWIETLICY.
 6. ZACHOWUJEMY SIĘ GRZECZNIE I UPRZEJMIE.
 7. WYPEŁNIAMY POLECENIA OPIEKUNÓW, DO TOALETY WYCHODZIMY PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU TEGO, ZGŁASZAMY SIĘ DO ŚWIETLICY ZARAZ PO UKOŃCZENIU ZAJĘĆ LEKCYJNYCH.

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY:

6.30 – 7.50

 • RANNE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

12.30 – 14.30

 • ODRABIANIE ZADAŃ DOMOWYCH
 • NAUKA WŁASNA
 • UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH
 • WSPÓLNE CZYTANIE I RELAKSACJA
 • CICHE ZABAWY PRZY STOLIKU

14.30 – 16.00

 • DOWOLNE ZABAWY GRUPOWErysAby stworzyć dobrą i bezpieczną atmosferę pracy, uczniowie powinni przestrzegać ustalonych zasad:
 • przestrzegam regulamin świetlicy oraz innych miejsc, tj. plac zabaw, sala gimnastyczna, boisko szkolne,
 • zgłaszam się do świetlicy zaraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub po zjedzeniu obiadu,
 • biorę udział w zajęciach zgodnie z ramowym planem zajęć dnia
 • wypełniam polecenia każdego z opiekunów,
 • każdorazowo zgłaszam potrzebę opuszczenia sali i czekam na zgodę wychowawcy (do toalety wychodzimy pojedynczo)
 • gdy mam być zwolniony z zajęć świetlicowych przynoszę pisemną zgodę rodziców,
 • zachowuje ciszę podczas odrabiania zadania domowego,
 • zachowuje się kulturalnie, jestem życzliwy i uprzejmy,
 • szanuję innych, słucham co mają do powiedzenia,
 • dbam o porządek i wystrój świetlicy (zabawki i gry biorę po jednej, przed wzięciem kolejnej odkładam poprzednią rzecz na jej miejsce, zasuwam krzesło, wyrzucam śmieci do kosza),
 • szanuję sprzęt i wyposażenie świetlicy,
 • w świetlicy nie używam telefonu komórkowego, ani gier elektronicznych.