AKTYWNA TABLICA

AKTYWNA TABLICA

wpis w: Aktualności | 0
W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu Aktywna Tablica. Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.  Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Nasza szkoła nabyła projektor tworzący podłogę interaktywną -magiczny dywan, dzięki któremu dzieci uczą się za pomocą ruchu, współpracując aktywnie z rówieśnikami oraz interaktywny monitor dotykowy zwiększający dynamikę lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, słyszenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpływa na poziom zrozumienia i przyswajania omawianych przez prowadzącego treści. Zastosowanie interaktywnych pomocy dydaktycznych ułatwia uczniom zrozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając naukę na konkretnych przykładach graficznych. Pomoce wykorzystywane są zarówno podczas zajęć lekcyjnych, aktywnych ruchowo przerw, jak i podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej. Dzięki interaktywnym pomocom dydaktycznym następuje również indywidualizacja procesu nauczania. Różnorodność interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych umożliwia dostosowanie materiału do indywidualnych potrzeb uczniów. W trakcie całego roku szkolnego oprócz normalnych zajęć i lekcji z różnych przedmiotów, odbyły się zarówno szkolenia i spotkania dla nauczycieli jak i lekcje otwarte dla uczniów i nauczycieli. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem nowych pomocy, często same proponowały zajęcia z ich wykorzystaniem. Przy odpowiednim wsparciu i monitorowaniu ze strony nauczyciela uczniowie wykazują się większą samodzielnością i odpowiedzialnością za proces uczenia się, są bardziej aktywni i zaangażowani. Nawet podczas pandemii magiczny dywan był bardzo chętnie wykorzystywany.

 

Koordynator projektu

Liliana Kupisińska