Archipelag Skarbów już za nami

Archipelag Skarbów już za nami

wpis w: Aktualności | 0

W ostatnim tygodniu stycznia uczniowie klas siódmych i ósmej uczestniczyli w wyjątkowo żywych, interaktywnych warsztatach z moderatorami programu „Archipelag Skarbów”. To kolejna już edycja programu profilaktyki zintegrowanej, który z powodzeniem realizowany jest w naszej gminie, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i GOPS, angażując kolejne pokolenia młodzieży. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. A także jak unikać alkoholu, środków psychoaktywnych, przemocy. Archipelag Skarbów pokazuje młodym, jaki mają ogromny i pozytywny potencjał. Przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Trenerzy dają młodym konkretne wskazówki, jak radzić sobie z zakochaniem, złością i gniewem. Ważną częścią warsztatów jest trening asertywności, podczas którego uczestnicy ćwiczą, umiejętność przeciwstawiania się presji rówieśników. Forma spotkania przygotowana jest w przemyślany sposób – tak, by rzeczywiście zachęcić młodzież do aktywnego uczestnictwa. Uczniowie chętnie zgłaszali się, odpowiadali na pytania, angażując się w ćwiczenia i konkursy.

Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia na terenie naszej gminy i szkoły był pedagog szkolny Małgorzata Samson.