Finał XXVII edycji Regionalnego Konkursu „ Ze Śląskiem na ty”

Finał XXVII edycji Regionalnego Konkursu „ Ze Śląskiem na ty”

wpis w: Aktualności | 0

Już po raz XXVII  Łubniański Ośrodek Kultury ogłosił Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”, którego patronatem byli: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany ANIMATOR oraz Wójtowie i Burmistrzowie gmin z terenu województwa opolskiego. .Przedmiotem Konkursu było napisanie i przesłanie wcześniej niepublikowanej pracy pisemnej, napisanej w śląskiej gwarze lub w języku literackim. Tematami prac mogły być: historie rodzinne, legendy i podania, historie związane z miejscem zamieszkania, tematy dotyczące architektury (sakralnej, świeckiej), rozwoju zakładów, lokalnego rzemiosła, dawnych zawodów; opisy dawnych zwyczajów i tradycji, także zaobserwowanych współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ostatecznie, to autor pracy decyduje z jakim tematem chce się zmierzyć, ponieważ  przedstawione w regulaminie Konkursu propozycje nie ograniczają podjęcia innej tematyki. Ważne aby treść pracy nie naruszała jakichkolwiek norm etycznych i moralnych. Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów oraz osób dorosłych.  Nabór prac Konkursowych  trwał od 1 września do 28 listopada 2020 r.

Organizator zalecał aby praca zawierała do 8 stron tekstu, zapisanego na formacie A4, czcionką Times New Roman 12.

W III Kategorii Konkursowej, przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych klas 7-8, udział wzięły dwie uczennice z klasy VII b, naszej szkoły – Nina Weber i Olivia Wilińska. Nina napisała bardzo obszerną, bo aż 6 stronicową pracę w gwarze śląskiej pt.:  „Jako to my sie w niejdziela na grziby wybrali”. Natomiast Oliwia opisała w swojej pracy uroczystość odpustową w Chróścicach.: „Nase rodzinne łodpusty”. Dziewczęta dołożyły wiele starań, by ich prace były napisane w sposób ciekawy, humorystyczny, a co najważniejsze, odzwierciedlały prawdę z naszej śląskiej kultury. Nadesłane do organizatora prace, oceniane były przez wybitnych znawców kultury śląskiej –  prof. U.O. dr hab. Teresę Smolińską, prof. zw. dr hab. Bogusława Wyderkę, mgr Piotra Badurę oraz o. SVD ks. dr Henryka Kałużę. Wielkim zaszczytem i sukcesem naszej szkoły jest to, że uczennica Nina Weber zajęła II miejsce w swojej kategorii. Na Gali Finałowej Konkursu, która była zorganizowana 11 grudnia 2020r., w Łubniańskim Ośrodku Kultury Nina odebrała cenne nagrody. (Transmisja Galii Finałowej: https://lubnianskiosrodekkultury.pl/konkursy/ze-slaskiem-na-ty/ze-slaskiem-na-ty-2020/ )
Ninie gratulujemy, a wszystkich uczniów szkoły zachęcamy już dziś do pisanie prac i przygotowania się do kolejnej edycji Konkursu.

 

                                                                                                   Szkolny Koordynator Konkursu
mgr Irena Weber