Innowacja pedagogiczna – realizacja programu autorskiego „Deutsch macht Spaβ!”

Innowacja pedagogiczna – realizacja programu autorskiego „Deutsch macht Spaβ!”

wpis w: Aktualności | 0

Podstawowym celem programu było motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, osłuchanie się z nim i kształtowanie kompetencji kluczowych. Najważniejszym celem nauczania dzieci było budzenie pozytywnego
nastawienia do języka obcego i elementów kultury niemieckojęzycznej oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania języka obcego – języka niemieckiego w sytuacji pozalekcyjnej(kształtowanie kompetencji kluczowych). Uczniowie mogli poprzez udział w dodatkowych zajęciach polepszyć swoją znajomość języka oraz poznać nowe ciekawostki krajoznawcze, historyczne i kulturalne krajów niemieckojęzycznych. Program przeznaczony był dla uczniów klas I-III i realizowany od 01.03.21r – 12.05.21r. Dzieci poznawały bajkowe postacie i ich przygody m. in. tęczową rybkę czy też małego kruka „Socke”. Zajęcia odbywały się zarówno on – line, jak i stacjonarnie. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, a do każdej nowo poznanej bajki tworzyli prace plastyczne. Oto efekt ich działań.
Twórca programu i koordynator kółka
mgr Anna Skrzipietz