Program Edukacji Prawnej Nastolatków

Program Edukacji Prawnej Nastolatków

wpis w: Aktualności | 0

W piątek 14 czerwca uczniowie kl. 7 i 8 mieli okazję uczestniczyć w pilotażowym programie EDUKACJI PRAWNEJ NASTOLATKÓW realizowanym przez adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu oraz studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Opolskiego pod patronatem Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Kuratorium Oświaty w Opolu. Program powstał z myślą o tym, by ustrzec młodych ludzi przed skutkami łamania prawa. Wyposażyć ich w umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata. Przeciwdziałać agresji i przemocy. Jego głównym założeniem jest więc troska nas dorosłych o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz kształtowanie państwa prawa, w którym wszyscy będziemy się czuć dobrze i bezpiecznie. Zajęcia realizowane w ramach programu mają uświadomić ich uczestnikom jak ważna jest znajomość prawa w życiu codziennym, począwszy od najmłodszych lat. Program ten powstał w odpowiedzi na potrzeby wynikające z diagnozy i rozmów z nauczycielami, uczniami i rodzicami, ale przede wszystkim w odpowiedzi na rosnącą liczbę spraw sądowych z udziałem nieletnich. Program ten wpisuje się w treści programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego w naszej szkole.

Koordynator pedagog szkolny M. Samson