Zapraszamy do korzystania z e-dziennika. Prosimy o logowanie w strefie rodzica wpisując adres:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/dobrzenwielki