Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

Aktywna Tablica

AKTYWNA TABLICA

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu Aktywna Tablica. Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Nasza szkoła nabyła projektor tworzący podłogę interaktywną -magiczny dywan, dzięki któremu dzieci uczą się za pomocą ruchu, współpracując aktywnie z rówieśnikami oraz interaktywny monitor dotykowy zwiększający dynamikę lekcji, dzięki zwiększeniu zakresu elementów skutecznego uczenia się (widzenie, słyszenie, mówienie, działanie), co pozytywnie wpływa na poziom zrozumienia i przyswajania omawianych przez prowadzącego treści. Zastosowanie interaktywnych pomocy dydaktycznych ułatwia uczniom zrozumienie pojęć i tematów abstrakcyjnych, umożliwiając naukę na konkretnych przykładach graficznych. Pomoce wykorzystywane są zarówno podczas zajęć lekcyjnych, aktywnych ruchowo przerw, jak i podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej. Dzięki interaktywnym pomocom dydaktycznym następuje również indywidualizacja procesu nauczania. Różnorodność interaktywnych gier i zabaw edukacyjnych umożliwia dostosowanie materiału do indywidualnych potrzeb uczniów. W trakcie całego roku szkolnego oprócz normalnych zajęd i lekcji z różnych przedmiotów, odbyły się zarówno szkolenia i spotkania dla nauczycieli jak i lekcje otwarte dla uczniów i nauczycieli. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach z wykorzystaniem nowych pomocy, często same proponowały zajęcia z ich wykorzystaniem. Przy odpowiednim wsparciu i monitorowaniu ze strony nauczyciela uczniowie wykazują się większą samodzielnością i odpowiedzialnością za proces uczenia się, są bardziej aktywni i zaangażowani. Oto kilka scenariuszy lekcji z wykorzystaniem aktywnej tablicy:
– historia kl. V – Bitwa pod Grunwaldem (część tematu: Unia polsko – litewska);

– historia kl. VIII – Plan Burza i powstanie warszawskie;

– historia kl. VIII – Podbój Europy przez Hitlera i Stalina;

– wos. kl. VIII – Środki masowego przekazu;

– wos. kl. VIII – Sejm i Senat ;

– historia kl. VI – Wielkie odkrycia geograficzne;

– technika kl. IV – Technika kl IV;

– informatyka kl. IV – scenariusz-lekcji-pierwsze-koty-za-ploty-wprowadzenie-do-programu-scratch.

Wprowadzenie do programu Scratch. Akwarium – informatyka kl. VIII – Scenariusz lekcji plan to podstawa o rozwiązywaniu problemów. .

– technika kl. VI – scenariusz-lekcji-w-pokoju-nastolatka.
Na lekcjach wos i historii uczniowie mogą się wybrać na wirtualny spacer po Sejmie, rozwiązywać wspólnie quizy i interaktywne testy z wiedzy o Powstaniu Warszawskim, prześledzić podbój Europy przez Hitlera i Stalina oraz wiele innych wydarzeń. Na lekcjach informatyki mogą wspólnie zdecydować jak napisać swój pierwszy program komputerowy sterujący duszkiem na ekranie, na lekcjach techniki poznać nowe aplikacje przydatne w edukacji. Nawet podczas pandemii magiczny dywan był bardzo chętnie wykorzystywany.

Koordynator projektu
Liliana Kupisińska

Skip to content