Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

Spotkania z rodzicami

spotkania

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI

14.09.2021 – klasy I – IV

28.09.2021 – klasy V – VIII

09.11.2021 – spotkanie z rodzicami – konsultacje

21.12.2021 – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

05.04.2022 – spotkanie z rodzicami – konsultacje

17.05.2022 – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Harmonogram może ulec modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

Skip to content