Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

Świetlica

PRACY   NAUCZYCIELI   W   ŚWIETLICY   SZKOLNEJ   2023 / 2024

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 

Do świetlicy uczęszczają dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie wypełnili deklarację (druk dla chętnych jest dostępny w sekretariacie i na stronie szkoły w plikach do pobrania).

Dzieci mają obowiązek zgłosić się na świetlicę przed lekcjami lub po swoich skończonych zajęciach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Chróścicach w roku szkolnym 2023/2024
są następujące grupy świetlicowe:

GRUPA I – uczniowie kl. I oraz kl. III  (sala 3)
GRUPA II – uczniowie kl. I  oraz  kl. II  (sala 23)
GRUPA  ŁĄCZONA – kl. I – III  – po godz. 15:00

rys

NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJE:

Regulamin świetlicy 2023/24

Aby stworzyć dobrą i bezpieczną atmosferę pracy, uczniowie powinni przestrzegać ustalonych zasad:

 • przestrzegam regulamin świetlicy oraz innych miejsc, tj. plac zabaw, sala gimnastyczna, boisko szkolne,
 • zgłaszam się do świetlicy zaraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub po zjedzeniu obiadu,
 • biorę udział w zajęciach zgodnie z ramowym planem zajęć dnia
 • wypełniam polecenia każdego z nauczycieli opiekunów,
 • każdorazowo zgłaszam potrzebę opuszczenia sali i czekam na zgodę nauczyciela (do toalety wychodzimy pojedynczo)
 • zachowuję ciszę podczas odrabiania zadania domowego,
 • zachowuję się kulturalnie, jestem życzliwy i uprzejmy,
 • szanuję innych, słucham co mają do powiedzenia,
 • dbam o porządek i wystrój świetlicy (zabawki i gry biorę po jednej, przed wzięciem kolejnej odkładam poprzednią rzecz na jej miejsce, zasuwam krzesło, wyrzucam śmieci do kosza),
 • szanuję sprzęt i wyposażenie świetlicy,
 • w świetlicy nie używam telefonu komórkowego, ani gier elektronicznych,
 • o zwolnieniu z zajęć świetlicowych rodzice informują przez e-dziennik.

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY:

6.30 – 8.00

RANNE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

12.30 – 14.00

ODRABIANIE ZADAŃ DOMOWYCH

NAUKA WŁASNA

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH

WSPÓLNE CZYTANIE I RELAKSACJA

CICHE ZABAWY PRZY STOLIKU

14.30 – 16.00

DOWOLNE ZABAWY GRUPOWE W SALI LUB NA PLACU ZABAW

 

 

Skip to content