Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

Świetlica

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE  ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Do świetlicy uczęszczają dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie wypełnili deklarację (druk dla chętnych jest dostępny u opiekunów świetlicy).

Dzieci mają obowiązek zgłosić się na świetlicę przed lekcjami lub po swoich skończonych zajęciach.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Chróścicach w roku szkolnym 2021/2022 są następujące grupy świetlicowe:

GRUPA I – uczniowie kl. I-III zdeklarowani do godz 14:00 / 15:00
GRUPA II – uczniowie kl. I-III zdeklarowani do godz 15:00 / 16:00

 

NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJE:

Regulamin świetlicy 2021/22

Regulamin uczestnika świetlicy

PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY:

6.30 – 7.45

 • RANNE ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

12.45 – 14.30

 • ODRABIANIE ZADAŃ DOMOWYCH
 • NAUKA WŁASNA
 • UDZIAŁ W ZAJĘCIACH GRUPOWYCH
 • WSPÓLNE CZYTANIE I RELAKSACJA
 • CICHE ZABAWY PRZY STOLIKU

14.30 – 16.00

 • DOWOLNE ZABAWY GRUPOWErysAby stworzyć dobrą i bezpieczną atmosferę pracy, uczniowie powinni przestrzegać ustalonych zasad:
 • przestrzegam regulamin świetlicy oraz innych miejsc, tj. plac zabaw, sala gimnastyczna, boisko szkolne,
 • zgłaszam się do świetlicy zaraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub po zjedzeniu obiadu,
 • biorę udział w zajęciach zgodnie z ramowym planem zajęć dnia
 • wypełniam polecenia każdego z opiekunów,
 • każdorazowo zgłaszam potrzebę opuszczenia sali i czekam na zgodę wychowawcy (do toalety wychodzimy pojedynczo)
 • gdy mam być zwolniony z zajęć świetlicowych przynoszę pisemną zgodę rodziców,
 • zachowuje ciszę podczas odrabiania zadania domowego,
 • zachowuje się kulturalnie, jestem życzliwy i uprzejmy,
 • szanuję innych, słucham co mają do powiedzenia,
 • dbam o porządek i wystrój świetlicy (zabawki i gry biorę po jednej, przed wzięciem kolejnej odkładam poprzednią rzecz na jej miejsce, zasuwam krzesło, wyrzucam śmieci do kosza),
 • szanuję sprzęt i wyposażenie świetlicy,
 • w świetlicy nie używam telefonu komórkowego, ani gier elektronicznych.

 

 

Skip to content