Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

O szkole

 

Lp. Tematyka Data
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
2. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej** 14  października 2023 r.
3. Wszystkich Świętych 1 listopada 2023 r.
4. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2023 r.
5. Wigilia szkolna 21 grudnia 2023 r.
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 r.– 1 stycznia 2024 r.
7. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2024 r.
8. Ferie zimowe 15 stycznia – 28 stycznia 2024r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024r.
10. Egzamin Ósmoklasisty  

brak

 

11. Święto Pracy 1 maja 2024 r.
12. Święto Konstytucji Trzeciego Maja 3 maja 2024 r.,
13. Boże  Ciało 30 maja 2024 r.
14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
15. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie  § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 poz. 1603) pozytywnej  opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Rady Samorządu Uczniowskiego:

  1. 2.11.2023 (czwartek)
  2. 3.11.2023 r. (piątek)
  3. 22.12.2023 r. (piątek)
  4. 2.05.2024 r. (czwartek)
  5. 31.05.2024 r. (piątek)

W tych dniach Dyrektor zapewnia opiekę nad uczniami.

 

szkola

KRÓTKO  O  HISTORII  NASZEJ SZKOŁY

 

1592r. –  W SIOŁKOWICACH ISTNIAŁA SZKOŁA, W KTÓREJ (jak wspominają kroniki) UCZYŁY SIĘ RÓWNIEŻ DZIECI Z CHRÓŚCIC. NAUKA WÓWCZAS NIE BYŁA OBOWIĄZKOWA, A DZIECI UCZYŁY SIĘ W JĘZYKU POLSKIM

 

1680 r. – W DOKUMENTACH ZNAJDUJEMY PIERWSZĄ WZMIANKĘ O SZKOLE W CHRÓŚCICACH

 

1688 r. – W PEWNYM DOKUMENCIE CZYTAMY, ŻE SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W OPŁAKANYM STANIE: CZYŻBY ISTNIAŁA JUŻ DUŻO WCZEŚNIEJ, NIŻ WSPOMINA TO DOKUMENT Z 1680R, ALBO ULOKOWANA BYŁA W STARYM BUDYNKU?

 

1715 r.-  PARAFIANIE Z CHRÓŚCIC WYREMONTOWALI SZKOŁĘ

 

1860r. – ROZBIÓRKA STAREJ, DREWNIANEJ, KRYTEJ SŁOMĄ SZKOŁY, W KTÓREJ MIEŚCIŁA SIĘ JEDNA  IZBA SZKOLNA, KOMORA I POKÓJ (mieszkanie) DLA NAUCZYCIELA (w dokumentach w owym czasie czytamy o dwóch nauczycielach z chróścickiej szkoły).

 

NA MIEJSCU STAREJ SZKOŁY POWSTAŁ BUDYNEK MUROWANY. PRAWDOPODOBNIE JEDNOPIĘTROWY Z DWOMA IZBAMI LEKCYJNYMI I CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ DLA NAUCZYCIELI

 

1902 r.-  GMINNA RADA PODJĘŁA DECYZJĘ O BUDOWIE NOWEJ SZKOŁY (początkowo zamierzano wybudować ją w pobliżu dworca).

1905 r. – DOBUDOWA SZKOŁY: DO STAREJ CZĘŚCI DOBUDOWANO NOWĄ, ALE I TAK OKAZAŁA SIĘ  ZA MAŁA

 

1907r.-  DO SZKOŁY UCZĘSZCZAŁO 598 UCZNIÓW

  

1920 – 22 r .-   NAUCZYCIELE WRAZ Z UCZNIAMI ZORGANIZOWALI BOISKO SZKOLNE. W OWYM OKRESIE DOPLANU LEKCJI WESZŁY ĆWICZENIA  CIELESNE (dzisiejszy W-F).

OD TEGO OKRESU PRZEPROWADZANO W SZKOLE TYLKO DROBNE REMONTY.

 

23.o4.1945r.-SZKOŁA ZACZYNA FUNKCJONOWAĆ PO DZIAŁANIACH WOJENNYCH  JUŻ JAKO SZKOŁA POLSKA.( W tym czasie do szkoły uczęszcza 624 uczniów. Odbywają się tez lekcje dla osób

dorosłych)

 

1966r.-UTWORZENIE KL.VIII

 

1968 i 1969r.- GENERALNY REMONT SZKOŁY. SZKOŁĘ PRZEBUDOWANO GRUNTOWNIE.

(20 czerwca 1968 roku rozpoczyna się kapitalny remont szkoły. Całe grono nauczycielskie i uczniowie przenieśli wszystko do zastępczej szkoły. Zdawało się, że prace nad remontem szkoły zostaną ukończone przed terminem. Jednakże nastąpiła zmiana planów i postanowiono dobudować jeszcze 3 klasy. Lecz w krótkim czasie zabrakło materiałów i funduszów by dokończyć projekt modernizacji szkoły. W roku 1970 uczniowie musieli chodzić do szkoły zastępczej)

 

1 WRZEŚNIA 1969r.-ZACZYNA FUNKCJONOWANIE SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO, A NASTĘPNIE FILIA ZAWODOWAEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ Z PRÓSZKOWA

 

1971-1972 r. – SZKOŁA UZYSKAŁA POZWOLENIE NA ADAPTACJĘ BYŁEJ SALI TANECZNEJ NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ. RODZICE I NAUCZYCIELE W CZYNIE SPOŁECZNYM DOKONALI NIEZBĘDNYCH PRZERÓBEK.

 

1980r..-  ZWIĄZANY ZOSTAJE KOMITET BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ – BUDOWA NIE DOCHODZI DO SKUTKU – KŁOPOTY MATERIALNE I FINANSOWE.

 

1988/1989r. – OSTATNI ROK FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ

 

1992r. – NASTĘPNE NIEUDANE PRÓBY BUDOWY SALI.

 

1996r.– NA BOISKO WKRACZA EKIPA WYKONAWCZA PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

 

6 XII 1997r. – UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ – REALIZACJA MARZEŃ KILKU POKOLEŃ

 

1998-1999r. – POWSTAŁO NOWE ASFALTOWE BOISKO, ZIELONA KLASA, NA PODWÓRKU SZKOŁY ZAMONTOWANO STOŁY DO GRY W TENISA STOŁOWEGO , SZACHY I CHIŃCZYKA,W MIEJSCU STAREGO SZAMBA POWSTAŁ KLOMB Z ŁAWECZKAMI ,TRWA SUKCESYWNIE MODERNIZACJA  PATRERU (likwidowane są dawne podwójne drzwi wejściowe,wyburzony zostaje przedsionek, powodując jasne i przestronne połączenie z łącznikiem)

 

1999/2000r. –  W NASZEJ SZKOLE ROZPOCZYNAJA FUNKCJONOWANIE FILIA GIMNAZJUM W DOBRZENIU WIELKIM

 

1 WRZEŚNIA 2001r.- JESTEŚMY JUŻ SAMODZIELNYM GIMNAZJUM W JEDNYM BUDYNKU ZE SZKOŁĄ  PODSTAWOWĄ  – FILIĄ PSP NR 2

 

1997 – 2003r. –  DROBNE PRACE NAD UPIĘKSZANIEM WNĘTRZA SZKOŁY ( sukcesywne malowanie klas, korytarzy,zmiana wykładzin w niektórych klasach , częściowa wymiana drzwi,

całkowita wymiana okien )

 

1WRZEŚNIA 2003r.- PRZEKSZTAŁCENIE NA ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

PAŹDZIERNIK 2003 r.-  ROZPOCZĘCIE GRUNTOWNEJ PRZEBUDOWY II PIĘTRA

( zajęcia lekcyjne dla III klas gimnazjalnych odbywały się w domu katechetycznym, planowane ukończenie remontu- kwiecień 2004r)

 

1 WRZEŚNIA 2007r.- OD TEGO DNIA STALIŚMY SIĘ JEDNĄ SZKOŁĄ.W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH WESZŁA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 MIESZCZĄCA SIĘ PRZY UL. SZKOLNEJ. JESTEŚMY TERAZ JEDNĄ WIELKĄ SPOŁECZNOŚCIĄ UCZNIOWSKĄ

                                                

 CIEKAWOSTKI

 *  Belki z rozebranego drewnianego budynku szkolnego znajdowały się jeszcze w 2007r w gospodarstwie Siwków na ul. Powstańców.

 * W 1907r  do szkoły uczęszczało 598 uczniów ( I Kl.– 102 uczn., II – 96 ,III- 98 , IV – I V po 100 uczn., A w VI – 102).

* W tym czasie uruchomieniem szkoły zajmowali się nauczyciele delegowani z innych rejonów wyzwolonej Polski.. Mieszkali wówczas w domu na ul. J. Reka, który służył za tzw. Dom Nauczyciela.                                                        

         Opracowała na podstawie materiałów historycznych oraz wywiadów mgr  Elżbieta Czechowska

Skip to content