Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

O szkole

 

Lp. Tematyka Data
1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2022 r.
2. Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej** 14  października 2022 r.
3. Wszystkich Świętych 1 listopada 2022 r.
4. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022 r.
5. Wigilia szkolna 22 grudnia 2022 r.
6. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 r.– 31 grudnia 2022 r.
7. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023 r.
8. Ferie zimowe 13 luty – 26 luty 2023r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.
10. Egzamin Ósmoklasisty  

23 – 25 maj 2023 r.

 

11. Święto Pracy 1 maja 2023 r.
12. Święto Konstytucji Trzeciego Maja 3 maja 2023 r.,
13. Boże  Ciało 8 czerwca 2023 r.
14. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
15. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie  § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 poz. 1603) pozytywnej  opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Rady Samorządu Uczniowskiego:

  1. 31.10.2022 r. (poniedziałek)
  2. 2.11.2022 r. (środa)
  3. 2.05.2023 r. (wtorek)
  4. 23.05.2023 r.- egzamin kl. VIII (wtorek)
  5. 24.05.2023 r.- egzamin kl. VIII (środa)
  6. 25.05.2023 r.- egzamin kl. VIII (czwartek)
  7. 26.05.2023 r. (piatek)
  8. 9.06.2023 r. (piątek)

W tych dniach Dyrektor zapewnia opiekę nad uczniami.

 

szkola

KRÓTKO  O  HISTORII  NASZEJ SZKOŁY

 

1592r. –  W SIOŁKOWICACH ISTNIAŁA SZKOŁA, W KTÓREJ (jak wspominają kroniki) UCZYŁY SIĘ RÓWNIEŻ DZIECI Z CHRÓŚCIC. NAUKA WÓWCZAS NIE BYŁA OBOWIĄZKOWA, A DZIECI UCZYŁY SIĘ W JĘZYKU POLSKIM

 

1680 r. – W DOKUMENTACH ZNAJDUJEMY PIERWSZĄ WZMIANKĘ O SZKOLE W CHRÓŚCICACH

 

1688 r. – W PEWNYM DOKUMENCIE CZYTAMY, ŻE SZKOŁA ZNAJDUJE SIĘ W OPŁAKANYM STANIE: CZYŻBY ISTNIAŁA JUŻ DUŻO WCZEŚNIEJ, NIŻ WSPOMINA TO DOKUMENT Z 1680R, ALBO ULOKOWANA BYŁA W STARYM BUDYNKU?

 

1715 r.-  PARAFIANIE Z CHRÓŚCIC WYREMONTOWALI SZKOŁĘ

 

1860r. – ROZBIÓRKA STAREJ, DREWNIANEJ, KRYTEJ SŁOMĄ SZKOŁY, W KTÓREJ MIEŚCIŁA SIĘ JEDNA  IZBA SZKOLNA, KOMORA I POKÓJ (mieszkanie) DLA NAUCZYCIELA (w dokumentach w owym czasie czytamy o dwóch nauczycielach z chróścickiej szkoły).

 

NA MIEJSCU STAREJ SZKOŁY POWSTAŁ BUDYNEK MUROWANY. PRAWDOPODOBNIE JEDNOPIĘTROWY Z DWOMA IZBAMI LEKCYJNYMI I CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ DLA NAUCZYCIELI

 

1902 r.-  GMINNA RADA PODJĘŁA DECYZJĘ O BUDOWIE NOWEJ SZKOŁY (początkowo zamierzano wybudować ją w pobliżu dworca).

1905 r. – DOBUDOWA SZKOŁY: DO STAREJ CZĘŚCI DOBUDOWANO NOWĄ, ALE I TAK OKAZAŁA SIĘ  ZA MAŁA

 

1907r.-  DO SZKOŁY UCZĘSZCZAŁO 598 UCZNIÓW

  

1920 – 22 r .-   NAUCZYCIELE WRAZ Z UCZNIAMI ZORGANIZOWALI BOISKO SZKOLNE. W OWYM OKRESIE DOPLANU LEKCJI WESZŁY ĆWICZENIA  CIELESNE (dzisiejszy W-F).

OD TEGO OKRESU PRZEPROWADZANO W SZKOLE TYLKO DROBNE REMONTY.

 

23.o4.1945r.-SZKOŁA ZACZYNA FUNKCJONOWAĆ PO DZIAŁANIACH WOJENNYCH  JUŻ JAKO SZKOŁA POLSKA.( W tym czasie do szkoły uczęszcza 624 uczniów. Odbywają się tez lekcje dla osób

dorosłych)

 

1966r.-UTWORZENIE KL.VIII

 

1968 i 1969r.- GENERALNY REMONT SZKOŁY. SZKOŁĘ PRZEBUDOWANO GRUNTOWNIE.

(20 czerwca 1968 roku rozpoczyna się kapitalny remont szkoły. Całe grono nauczycielskie i uczniowie przenieśli wszystko do zastępczej szkoły. Zdawało się, że prace nad remontem szkoły zostaną ukończone przed terminem. Jednakże nastąpiła zmiana planów i postanowiono dobudować jeszcze 3 klasy. Lecz w krótkim czasie zabrakło materiałów i funduszów by dokończyć projekt modernizacji szkoły. W roku 1970 uczniowie musieli chodzić do szkoły zastępczej)

 

1 WRZEŚNIA 1969r.-ZACZYNA FUNKCJONOWANIE SZKOŁA PRZYSPOSOBIENIA ROLNICZEGO, A NASTĘPNIE FILIA ZAWODOWAEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ Z PRÓSZKOWA

 

1971-1972 r. – SZKOŁA UZYSKAŁA POZWOLENIE NA ADAPTACJĘ BYŁEJ SALI TANECZNEJ NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ. RODZICE I NAUCZYCIELE W CZYNIE SPOŁECZNYM DOKONALI NIEZBĘDNYCH PRZERÓBEK.

 

1980r..-  ZWIĄZANY ZOSTAJE KOMITET BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ – BUDOWA NIE DOCHODZI DO SKUTKU – KŁOPOTY MATERIALNE I FINANSOWE.

 

1988/1989r. – OSTATNI ROK FUNKCJONOWANIA ZASADNICZEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ

 

1992r. – NASTĘPNE NIEUDANE PRÓBY BUDOWY SALI.

 

1996r.– NA BOISKO WKRACZA EKIPA WYKONAWCZA PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ

 

6 XII 1997r. – UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ – REALIZACJA MARZEŃ KILKU POKOLEŃ

 

1998-1999r. – POWSTAŁO NOWE ASFALTOWE BOISKO, ZIELONA KLASA, NA PODWÓRKU SZKOŁY ZAMONTOWANO STOŁY DO GRY W TENISA STOŁOWEGO , SZACHY I CHIŃCZYKA,W MIEJSCU STAREGO SZAMBA POWSTAŁ KLOMB Z ŁAWECZKAMI ,TRWA SUKCESYWNIE MODERNIZACJA  PATRERU (likwidowane są dawne podwójne drzwi wejściowe,wyburzony zostaje przedsionek, powodując jasne i przestronne połączenie z łącznikiem)

 

1999/2000r. –  W NASZEJ SZKOLE ROZPOCZYNAJA FUNKCJONOWANIE FILIA GIMNAZJUM W DOBRZENIU WIELKIM

 

1 WRZEŚNIA 2001r.- JESTEŚMY JUŻ SAMODZIELNYM GIMNAZJUM W JEDNYM BUDYNKU ZE SZKOŁĄ  PODSTAWOWĄ  – FILIĄ PSP NR 2

 

1997 – 2003r. –  DROBNE PRACE NAD UPIĘKSZANIEM WNĘTRZA SZKOŁY ( sukcesywne malowanie klas, korytarzy,zmiana wykładzin w niektórych klasach , częściowa wymiana drzwi,

całkowita wymiana okien )

 

1WRZEŚNIA 2003r.- PRZEKSZTAŁCENIE NA ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH

PAŹDZIERNIK 2003 r.-  ROZPOCZĘCIE GRUNTOWNEJ PRZEBUDOWY II PIĘTRA

( zajęcia lekcyjne dla III klas gimnazjalnych odbywały się w domu katechetycznym, planowane ukończenie remontu- kwiecień 2004r)

 

1 WRZEŚNIA 2007r.- OD TEGO DNIA STALIŚMY SIĘ JEDNĄ SZKOŁĄ.W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W CHRÓŚCICACH WESZŁA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 MIESZCZĄCA SIĘ PRZY UL. SZKOLNEJ. JESTEŚMY TERAZ JEDNĄ WIELKĄ SPOŁECZNOŚCIĄ UCZNIOWSKĄ

                                                

 CIEKAWOSTKI

 *  Belki z rozebranego drewnianego budynku szkolnego znajdowały się jeszcze w 2007r w gospodarstwie Siwków na ul. Powstańców.

 * W 1907r  do szkoły uczęszczało 598 uczniów ( I Kl.– 102 uczn., II – 96 ,III- 98 , IV – I V po 100 uczn., A w VI – 102).

* W tym czasie uruchomieniem szkoły zajmowali się nauczyciele delegowani z innych rejonów wyzwolonej Polski.. Mieszkali wówczas w domu na ul. J. Reka, który służył za tzw. Dom Nauczyciela.                                                        

         Opracowała na podstawie materiałów historycznych oraz wywiadów mgr  Elżbieta Czechowska

Skip to content