Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

Logopeda

Rok szkolny 2023/2024

Logopeda – mgr Małgorzata Samson

Padlet Logopedy – KLIK !

Zapraszam na lekcję on-line „Robimy śmieszne minki”.

Elżbieta Kacprzak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopedka, współautorka edukacji polonistycznej i społecznej w serii „Wielka Przygoda” prezentuje:
ćwiczenia oddechowe,
ćwiczenia języka,
ćwiczenia policzków,
ćwiczenia warg,
ćwiczenia żuchwy.

Przydatne pomoce: 2 patyczki higieniczne do uszu, plastikowy talerz, garstka ryżu lub kaszy gryczanej, słomka, pasek z bibuły szerokości ok. 1 cm i długości ok. 20 cm.

https://www.youtube.com/watch?v=5M6q8_9x_Jw

Zapraszam na lekcję on-line Kto więcej powie na jednym wydechu?

Pomoce, które uczniowie powinni przygotować: 2 słomki do napoi, piórka, piłeczka pingpongowa, 2 chusteczki kosmetyczne.

https://www.youtube.com/watch?v=oGZmqHkYSYY

Zapraszam na lekcję on-line “Strasna zmija” nie taka straszna.

Pomoce: kubeczek, woda do picia, rurka, chusteczka higieniczna, kartka długopis.

https://www.youtube.com/watch?v=qleZ2CWdqLU&t=329s

Propozycje do ćwiczeń głoski sz

Przybory szkolne – ćwiczenia artykulacyjne

Plik do pobrania https://domologo.pl/wp-content/uploads/2020/04/Przybory-szkolne-%C4%87wiczenia-artykulacyjne.pdf

Poniżej znajdziecie karty pracy pomagają w ćwiczeniu głosek “sz” “cz” “ż/rz” i “r”
Ei-System.iIustrowane-karty-pracy-do-logopedii
Bajki i ćwiczenia logopedyczne

* Urodziny https://www.youtube.com/watch?v=E_nS3tNhT18

* Trzy łosie https://www.youtube.com/watch?v=ZXIta708SnQ

* Igloo https://www.youtube.com/watch?v=BxJvMSqVNGk

* https://www.youtube.com/watch?v=QKfaXwmo2ew

* https://www.youtube.com/watch?v=dnUQ1Iws3WE

* https://www.facebook.com/MowiAga/videos/584649709099468

* https://www.facebook.com/neurologopedaonline/videos/236132904365080

* ćwiczenia słuchowe https://wordwall.net/resource/1284749/logopedia-%C4%87wiczenia-s%C5%82uchowe

* https://wordwall.net/resource/1284410/logopedia-%C4%87wiczenia-artykulator%C3%B3w

 WIERSZYKI  LOGOPEDYCZNE – poćwicz ze mną mamo !

wierszyki

Mówimy, by się uczyć, uczymy się, by pięknie mówić

„Należy do dobrego tonu wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale, wyraźnie i czysto wymawiać. I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci państwa powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców”   /I. Śniadecki/

czyli jak możemy wspierać rozwój mowy dziecka?

– Mówienie do dziecka poprawną polszczyzną w czasie kształtowania się mowy dziecka jest niezwykle istotne .Wzbogacania słownictwa oraz doskonalenia umiejętności budowania zdań dziecko uczy się podczas rozmowy, słuchania bajek, wierszyków, wyliczanek.

– Mówiąc, patrzymy na dziecko, ma ono wówczas możliwość zaobserwować, jak pracują nasze narządy artykulacyjne, przede wszystkim język i wargi. Mowy uczymy się poprzez naśladowanie.

– Ważnym ćwiczeniem, które w naturalny sposób usprawnia język, wargi, podniebienie i żuchwę jest karmienie piersią.
– Picie z kubka, jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie pokarmów dalej doskonalą te funkcje. Oprócz tego przyczyniają się do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania.
– Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny ułatwi dziecku, tak ważne przy mówieniu, oddychanie przez nos, a nie przez usta. Jeśli infekcje z katarem pojawiają się często, warto znaleźć ich przyczynę konsultując się z lekarzem laryngologiem lub alergologiem.
– Wrażliwość słuchową należy rozwijać poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie spokojnej muzyki, zabawy dźwiękami.

Najczęściej występujące wady wymowy:
Seplenienie (tzw. sygmatyzm) polega na nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu syczącego (s, z, c, dz), szumiącego (sz, ż, cz, dż) i ciszącego (ś, ź, ć, dź). Sygmatyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem artykulacji u dzieci. Sygmatyzm może przybrać różne formy.
Parasygmatyzm występuje, gdy głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż (rz), cz, dż są przez siebie zastępowane.
Reranie, gdy dziecko nie wymawia głoski r i jest ona zastępowana przez l lub j. Niekiedy r wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo, tylnojęzykowo, gardłowo (tzw. francuskie r).
Kappacyzm to wada wymowy polegająca na nieprawidłowej artykulacji głoski k.
Gammacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski g.
Lambdacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski l.
Mowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne w obrębie poszczególnych par są realizowane w postaci ich bezdźwięcznych odpowiedników (np. b-p, g-k, w-f, z-s, ż-sz, ź-ś, dź-ć, dż-cz, dz-c), czyli są wymawiane bez udziału wiązadeł głosowych. Wymowie bezdźwięcznej zwykle towarzyszy cichy monotonny głos. Wada ta znajduje odzwierciedlenie w czytaniu i pisaniu.
Nosowanie to wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.

Jąkanie – to zaburzenie płynności mowy polegające na powtarzaniu pojedynczych głosek, sylab, słów albo nawet części zdań, przeciąganiu głosek, blokowaniu. Jąkanie u dziecka to bardzo często źródło napięć, które może się pogłębiać przy braku zrozumienia ze strony otoczenia i pomocy ze strony życzliwych osób.

WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

JEST PRACA Z DZIECKIEM W DOMU.

BEZ NIEJ NIE BĘDZIE EFEKTÓW W POSTACI POPRAWNEJ WYMOWY.

 

Rodzic

Zobowiązuje się dbać o regularne uczestnictwo dziecka w zajęciach, przestrzegać zaleceń logopedy i współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka oraz wykonywaniu z nim ćwiczeń w domu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zadba o konsultacje z lekarzem specjalistą i dostarczenie terapeucie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, konsultacji). Ma świadomość, iż postępy terapii zależą od regularnych ćwiczeń z dzieckiem w domu i przestrzegania zaleceń terapeuty.

poradnia

 

Logopeda

Zobowiązuje się prowadzić terapię logopedyczną z najwyższą możliwą starannością, przy wykorzystaniu dostępnej mi wiedzy oraz informować rodziców o postępach dziecka, a także przygotowywać materiały do pracy w domu i udzielać rodzicom wszelkich potrzebnych wyjaśnień co do sposobu wykonywania ćwiczeń. Zapewnia, że terapia będzie prowadzona z zachowaniem zasad poufności.

Skip to content