Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

Rada rodziców

                                                                     

Przewodnicząca – Bernadetta Glatki

Zastępca – Sandra Kampa

Skarbnik – Edyta Halama

Sekretarz – Agnieszka Barczyk

konto Rady Rodziców
BOŚ bank
70 1540 1229 2055 0003 2225 0001
Adresat : Rada Rodziców przy Publicznej
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
W tytule przelewu prosimy podać :
klasę Imię Nazwisko (dziecka /dzieci)
Bardzo dziękujemy za wpłaty

REGULAMIN RADY RODZICÓW

  KOCHANI RODZICE !

Rada Rodziców ustaliła, że w roku szkolnym 2023/2024 będzie obowiązywać składka w wysokości 70 zł.  na pierwsze i drugie dziecko. Trzecie dziecko zwolnione jest z opłaty. Składkę można opłacić w dwóch ratach po 35zł (pierwsza rata płatna do dnia 31.10.2023r. druga do dnia 31.01.2024r.) na konto RR 70 1540 1229 2055 0003 2225 0001. W tytule
przelewu należy podać imię, nazwisko oraz klasę ucznia, na rzecz którego wpłacana
jest składka.
Dzieci, wobec których nie zostanie dokonana wpłata, zostają zwolnione z prawa do
korzystania z wszelkich ulg oraz dofinansowań ze strony RR. Wszelkie opłaty, wobec
których planowane jest dofinansowanie lub sfinansowanie z konta RR, rodzice
dziecka będą musieli pokryć samodzielnie.

Podczas rozpoczęcia sezonu grzewczego w szkole będzie podawana uczniom ciepła
herbata w termosach. Zakup herbaty zostanie pokryty przez Radę Rodziców.
Uczniowie będą proszeni o przyniesienie swoich kubków.

 

 

Skip to content