Działania szkoły to nie tylko  współpraca z lokalnym środowiskiem, ale także z instytucjami działającymi na terenie gminy Dobrzeń Wielki jak i poza nią.  Partnerzy są ogniwem wspierającym, dzięki którym edukacja oraz wychowanie przynosi oczekiwane efekty, a jednocześnie wpływającym na rozwój szkoły, otwierając przy tym wielopłaszczyznowe możliwości współdziałania.partner
Partnerami naszej szkoły są:
*Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
*Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim
*Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim
* Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
*Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
*Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
*Grupa Lokalna Balaton