Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

+48 77 469 53 34

sekretariat@szkolachroscice.pl

Godziny otwarcia

Kliknij tutaj

Już nie ma :(

W związku z nieprzestrzeganiem regulaminu korzystania z terenu wokół szkoły ( plac zabaw, boisko szkolne), zaśmiecanie, niszczenie ławek i dochodzących aktów wandalizmu , zamontowany 25.07 nowy kosz do koszykówki został zniszczony 🙁 , informujemy , że kosz został zdemontowany i na razie nie będzie zawieszony ponownie. Ponadto przypominamy,że w okresie letnim należy opuścić teren szkoły przed 21.00 bowiem po tej godzinie wszystkie bramki zostają zamknięte. W razie problemów z opuszczeniem terenu będzie powiadamiana policja.

Skip to content